jump to navigation

Salafi gruppen eller Salafs metodik? 26 november, 2010

Posted by Adam in Grupper, Islam, Salafi, Ulema, Uthaymeen.
2 comments

När grupper (ahzab) blir [många] i vår Ummah, så ska du inte ge trohet till en viss grupp (hizb). Många grupper dök upp från en tidig tidpunkt, såsom Khawarij, Mu’tazila, Jahmiyyah och Rafidah. På senare tid dök det upp Ikhwanis, Salafiter, Tablighis och liknande. Sätt alla dessa sekter åt sidan och blicka framåt då det var det Profeten,  صلى الله عليه وسلم, lärde oss när han sa ”Följ min Sunnah och de rättledda kalifernas Sunnah”. Det råder ingen tvekan om att [det är] muslimernas skyldighet att följa Salafs madhhab, inte att följa någon grupp kallad ”Salafiterna”. Det är obligatoriskt för den Islamiska nationen att följa den madhhab hos as-Salaf as-Salif (Rättfärdiga Föregångarna), inte att den ska ha nån partianda (tahazzub) till de som kallas ”Salafis”, då det finns det som kallas för Salafs väg och det finns gruppen kallad för ”Salafis”. Vad som krävs är att följa Salaf. – ibn Uthaymin, Sharh al-Arba’in al-Nawawiyyah  

Som vi kan se, bröder och systrar, så ska vi vara försiktiga när vi försöker följa ”Salafiterna/Salafis” och därmed slutar att följa Salaf.

Annonser